Değerli iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,

İçinde bulunduğumuz 2014 yılında 5. Yaşını kutlayacak olan Villegrup, tüzel bir kişilik için çok kısa sayılacak bir zaman zarfında bu denli hızlı bir büyümeye erişmenin haklı bir gururunu yaşıyor.

Paydaşlarının, daha çocuk denilecek yaşlardayken hayalini kurduğu, daha sonraları hedeflerine koyduğu, an itibari ile gelinen noktada da tarifi imkansız gururunu yaşadığı mevcut durum, itiraf etmeliyim ki şuan ki hayal ve dahi hedeflerin henüz % de 1’i.Kurucumuz Samet KARAÇAM’ ın 2009 yazında, tek bir şirketle, BURSA’ da bir AVM de başlattığı mütevazi girişim, yıllık 60.000 TL’lik cironun kaynağıydı.

Bugüne gelindiğinde ise artık bünyesinde 3 şirketi barındıran Villegrup, 20 den fazla çalışanı, 10 larca bayisi, grup adına tescilli 6 markası, ABD dahil ihracat yaptığı 3 ayrı ülkesi ve 2013 sonu mali verilerine göre 2.000.000 TL yi aşkın cirosu ile bir grup şirketleri haline geldi.

Villegrup‘un bu güne dek yaşadığı gelişim sürecinin en önemli yapı taşları, girişimci yapısı -paydaşlarının genlerinde bulunan girişimci yapı, fizibilitesi çalışılmış her işe büyük bir heyecan ve azimle atılma-, sürdürülebilir iş modelleri -girişilen her işte, orta ve uzun vadede devamlı gelir sağlayacak modeller oluşturma ve sahasında farkındalık yaratma, etkin risk yönetimi karşılaşılabilecek her türlü finansal, operasyonel, stratejik ve uyum risklerine karşı alternatif B ve C planlarına sahip olma-, insan kaynaklarına ve partnerlerine verdiği önem çalışanlarını, bayilerini ve müşterilerini en önemli stratejik yol arkadaşı görme- ve profesyonel yönetim anlayışı -tüm karar aşamalarında alanının uzman kişileri ile istişare ve ortak akıl ile karar almadır.

5. Yıl kutlamalarını gerçekleştireceğimiz 2014 yılı her ne kadar makro ekonomik parametreler açısından bir takım belirsizlikleri bünyesinde barındırsada, Villegrup bu belirsizlikleri fırsata dönüştürebilecek vizyona ve basirete sahiptir. Kozmetik ve hijyen alanlarında devreye alacağımız yeni ürünler ve Network Marketing (doğrudan satış) ile ilgili yapacağımız yatırımlar ile bu yılda tüm grup şirketlerimizin sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirmek ve içinde bulundukları sektörlerde en fazla değer yaratan şirketler olmalarını sağlamak birincil hedefimizdir.

Bu yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz 250.000 TL lik sermaye arttırımı, 2014 yılı sonu itibariyle ulaşmayı hedeflediğimiz 5.000.000 TL üzeri ciro, pazar derinliği anlamında açılacağımız yeni ihracat ülkeleri, olası mali riskler karşısında şirketlerimizin finansal yapısını çok daha kuvvetli ve dirençli hale getirecektir.

Yazdığımız ve yazacağımız başarı hikayelerindeki en büyük pay çalışanlarımıza aittir. Elde edilen başarılara katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, partnerlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Sadettin KARAÇAM
Yönetim Kurulu Başkanı